| Ry Højskole
24257
single,single-post,postid-24257,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-6.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.4,vc_responsive

2019 generalforsamling

14 mar

Generalforsamling i Den selvejende institution Ry Højskole

Mandag, den 8. april 2019 kl. 19.30 i foredragssalen

I forbindelse med generalforsamlingen er alle velkomne til sangtime kl. 17.00. En time senere kan man deltage i aftensmaden (tilmelding på kontoret@ryhojskole.dk nødvendig). Efterfølgende er der før generalforsamlingen rundvisning i den nyindrettede Hovedbygning.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forstanderens beretning
 4. Årsrapport for 2018 fremlægges.
  Specifikationer til årsrapporten kan rekvireres på tlf. 86 89 18 88.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Følgende er på valg:
  Lise Ørskov (genopstiller ikke)
  Michael Stevens (genopstiller ikke)
  Valget til bestyrelsen gælder for 3 år.
 1. Valg af to suppleanter. Suppleanter vælges for et år ad gangen.
  Poul Skyum (genopstiller ikke)
  Claus Leick (genopstiller)
 1. Eventuelt

Efter generalforsamlingen inviterer skolen på tapas mv. i spisesalen.

Husk at indbetale kontingent for næste periode inden generalforsamlingen.
Personligt medlemskab: kr. 110,-
Hustandsmedlemsskab : kr. 150,-
Beløbet kan indsættes på konto: reg. 8401 kontonr. 4230142 eller mobilepay 51904840.
Husk at skrive navn på indbetalingen.

Er du i tvivl om din kontingent er betalt, så ring endelig til kontoret på tlf. 86891888.

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 6 dage før generalforsamlingen.

Skolens vedtægter kan læses på www.ryhojskole.dk/bestyrelsen